Đồng Cuộn

Đồng thau

Giá: Liên hệ

    Mã Hàng: 22
    Tên Hàng: Đồng Cuộn Series 1, 2, 5
    Độ Dầy: 
    Kích Thước: 
    Xuất xứ: